Đây là 1 dấu hiệu tự nhiên cơ thể cân bằng nội tiết. Ngoài hiện tượng đó ra còn thấy phục hồi tốt niêm mạc đường sinh dục nữ trung niên và giảm sự lãnh cảm nữ dục. Các bạn gái trẻ có phản hồi về tăng năng lực tình dục nhẹ. Các hiện tượng […]

Đây là 1 dấu hiệu tự nhiên cơ thể cân bằng nội tiết.

Ngoài hiện tượng đó ra còn thấy phục hồi tốt niêm mạc đường sinh dục nữ trung niên và giảm sự lãnh cảm nữ dục.

Các bạn gái trẻ có phản hồi về tăng năng lực tình dục nhẹ.

Các hiện tượng trên chưa có lý giải khoa học, có thể theo cư chế đã nói, đó là melanotan II.