Trong điều kiện sinh hoạt bình thường, chăm sóc da mặt bằng ăn uống tốt, sinh hoạt điều độ sẽ không đen lại. Nếu dùng nhiều mỹ phẩm có coocticoid, có chì, thủy ngân, chế độ làm việc sinh hoạt thất thường, dùng chất kích thích… có thể đen lại nhưng không mạnh. Trông điều […]

Trong điều kiện sinh hoạt bình thường, chăm sóc da mặt bằng ăn uống tốt, sinh hoạt điều độ sẽ không đen lại.

Nếu dùng nhiều mỹ phẩm có coocticoid, có chì, thủy ngân, chế độ làm việc sinh hoạt thất thường, dùng chất kích thích… có thể đen lại nhưng không mạnh.

Trông điều kiện sinh hoạt lao động bất lợi cho da có thể dùng liều duy trì sau trắng 1 viên sáng và 1 viên tối kéo dài.