Hiện tượng tiêu chảy ngược lại với táo bón, người táo bón dùng sản phẩm này thì rất tốt nhưng bị viêm đại tràng phân nát, hội chứng ruột dễ bị kích thích có thể sẽ bị tiêu chảy. Khi bị tiêu chảy cần giảm liều tạo sự thích nghi hoặc điều trị viêm đại […]

Hiện tượng tiêu chảy ngược lại với táo bón, người táo bón dùng sản phẩm này thì rất tốt nhưng bị viêm đại tràng phân nát, hội chứng ruột dễ bị kích thích có thể sẽ bị tiêu chảy.

Khi bị tiêu chảy cần giảm liều tạo sự thích nghi hoặc điều trị viêm đại tràng bằng sản phẩm Viên đại tràng hoặc chống kích thích bằng Propranolone 20mg hoặc dừng điều trị.