1.Cần đọc kỹ hướng dẫn sự dụng, HDSD nói rõ những trường hợp nám sâu có chân là có tích lũy “kho” melanine. 2.Khi uống từ 7 ngày-35 ngày có hiện tượng melanine bị “đẩy” ra ngoài da nên càng uống càng đen. Xử trí uống tăng liều sáng 2 viên, tối 2 viên để […]

1.Cần đọc kỹ hướng dẫn sự dụng, HDSD nói rõ những trường hợp nám sâu có chân là có tích lũy “kho” melanine.

2.Khi uống từ 7 ngày-35 ngày có hiện tượng melanine bị “đẩy” ra ngoài da nên càng uống càng đen. Xử trí uống tăng liều sáng 2 viên, tối 2 viên để giai đoạn “đùn ra, đẩy ra” diễn tiến nhanh và rửa mặt bằng nước sắc lá dâu hoặc cam thảo loãng hoặc sữa rửa mặt mỗi ngày 4-5 lần tạo sự thông thoáng lỗ chân lông giúp đào thải tốt hơn.

3.Kết luận: càng uống càng đen chứng tỏ cơ thể đang đáp ứng tốt với trắng bền AZ, và là dấu hiệu đáng mừng.