Không phải, 2 lọ là liều tối thiểu, còn liều tối đa là 12 lọ nhưng từ lọ thứ 6 trở đi cần được sự kiểm soát của bác sỹ của nhà sản xuất hoặc các thầy thuốc khác. Trong phạm vi giới hạn 10-12 lọ/24 người chưa thấy hiện tượng bất thường nào cho […]

Không phải, 2 lọ là liều tối thiểu, còn liều tối đa là 12 lọ nhưng từ lọ thứ 6 trở đi cần được sự kiểm soát của bác sỹ của nhà sản xuất hoặc các thầy thuốc khác.

Trong phạm vi giới hạn 10-12 lọ/24 người chưa thấy hiện tượng bất thường nào cho người sự dụng.

Thông thường liều đạt yêu cầu trong khoảng từ 2-6 lọ/người.