Qua trình nghiên cứu thì trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người đang cho bú không thuộc đối tượng nghiên cứu nên chưa có hiểu biết đầy đủ về nó, theo đó ta không dùng. Người có tuổi, người cao tuổi, nam giới …dùng có kết quả nhưng chậm hơn có thể […]

Qua trình nghiên cứu thì trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người đang cho bú không thuộc đối tượng nghiên cứu nên chưa có hiểu biết đầy đủ về nó, theo đó ta không dùng.

Người có tuổi, người cao tuổi, nam giới …dùng có kết quả nhưng chậm hơn có thể vì năng lực trao đổi chất của tế bào, vì lối sống sinh hoạt của nam giới bất thường và kém ổn định hơn nữ giới.