1.Dễ hiểu thôi: tác dụng của trắng bền AZ là đẩy các chất bã, bẩn, đen (pigment-chất màu) ra bề mặt da. Như vậy sản phẩm của tuyến bã, mồ hôi, bã nhờn, mỡ, ghét bẩn sẽ bị đẩy ra ngoài. 2.Xư trí: uống nhiều nước, tối thiểu 2 lít/ngày. Nước sẽ tham gia hòa […]

1.Dễ hiểu thôi: tác dụng của trắng bền AZ là đẩy các chất bã, bẩn, đen (pigment-chất màu) ra bề mặt da. Như vậy sản phẩm của tuyến bã, mồ hôi, bã nhờn, mỡ, ghét bẩn sẽ bị đẩy ra ngoài.

2.Xư trí: uống nhiều nước, tối thiểu 2 lít/ngày. Nước sẽ tham gia hòa tan chất bẩn để thải ra nhanh hơn; Năng tắm để giải phóng chất bã nhơn có điều kiện thoát thải nhanh.