1.Liều tối thiểu chỉ áp dụng cho người còn trẻ, khả năng trao đổi chất của tế bào còn mạnh, dự trữ melanine tích lũy theo tuổi còn ít. Liều tối thiểu tương đương 100 ngày. 2.Liều cho mỗi người không cố định vì phụ thuộc các yếu tố: tuổi, tích lũy tuổi, tích lũy […]

1.Liều tối thiểu chỉ áp dụng cho người còn trẻ, khả năng trao đổi chất của tế bào còn mạnh, dự trữ melanine tích lũy theo tuổi còn ít. Liều tối thiểu tương đương 100 ngày.

2.Liều cho mỗi người không cố định vì phụ thuộc các yếu tố: tuổi, tích lũy tuổi, tích lũy melanine, gene, nghề nghiệp, mong muốn và quan điểm thẩm mỹ, đặc tính trang điểm, tính chất da, đặc điểm sinh hoạt từng cá thể, thể trạng chung, các bệnh tật kèm theo.

3.Uống đến khi trắng sáng, trắng hồng theo ý muốn nhưng ngoài 10 lọ cần đánh giá của thầy thuốc và kết quả soi da nếu có điều kiện

4.Thực tế lâm sàng có thể uống tới 12 lọ, nếu dùng hơn cần theo dõi chặt chẽ, tránh trường hợp gây mất melanine dẫn tới trắng không phục hồi (theo dõi > 10 000 trường hợp chưa gặp phản hồi trường hợp nào)